Home  Join : LogIn  

Menu
 Start
 Strona główna
 Nasza szkoła
 Ankiety
 Napisz do nas
 Zarekomenduj nas
 Twoje konto
 Szukaj z Google
 Informacje
 Regulamin
 Przepisy BHP
 Kryterium oceniania
 Literatura
 Egzamin zawodowy
 Kalendarz roku szkolnego
 Ćwiczenia
 Technik elektronik
 Technik elektryk
 Monter elektronik
 Instrukcje
 Oscyloskop
 Rozrywka
 Lista przebojów
 Humor
 Filmy
 Gry
 Zagadki
 Downloads & Linki
 Pliki
 Linki
 Stats.
 Top
 Statystyki
Zegar/Kalendarz
Sprawdź czas na świecie

Wybierz miasto:
 
Kto jest Online
Aktualnie jest 1 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
Wyszukiwarki internetowe
Google62895
Yahoo156
Msn1831
Jeeves12
Excite0
Lycos0
InfoSeek0

ĆWICZENIA DO REALIZACJI


KLASA II

Zajęcia wstępne:
 1. Zapoznanie z regulaminem pracowni.
 2. Szkolenie z zakresu BHP i przepisów przeciwpożarowych.
 3. Omówienie sposobu realizacji serii ćwiczeń i obsługi,  wykorzystywanych w tych ćwiczeniach, przyrządów pomiarowych.
 4. Omówienie sposobu opracowywania protokołów i sprawozdań z wykonanych pomiarów.
 5. Pokazy pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych.
I seria ćwiczeń:
 1. Układy regulacji natężenia prądu:
  1. Projektowanie układów regulacji natężenia prądu z wykorzystaniem rezystora suwakowego włączonego szeregowo z obciążeniem.
  2. Pomiary prądu za pomocą amperomierzy oraz uniwersalnych mierników analogowych i cyfrowych.
  3. Porównanie wyników pomiaru wykonanych za pomocą różnych przyrządów.
  4. Wyznaczanie zakresu regulacji.
  5. Wyznaczanie charakterystyki i = f(R), przy U = const.

 2. Układy regulacji napięcia:
  1. Projektowanie układów regulacji napięcia z wykorzystaniem potencjometrycznego dzielnika napięcia.
  2. Pomiary napięcia za pomocą woltomierzy oraz uniwersalnych mierników analogowych i cyfrowych.
  3. Porównanie wyników pomiarów.
  4. Wyznaczanie zakresu regulacji dla jedno- i dwustopniowego układu regulacji.
  5. Badanie wpływu rezystancji odbiornika na wartość napięcia wyjściowego potencjometru.
  6. Wyznaczanie charakterystyk potencjometrów.
II seria ćwiczeń:
 1. Badanie obwodów prądu stałego:
  1. Projektowanie układów złożonych z kilku rezystorów połączonych: szeregowo, równolegle i w sposób mieszany.
  2. Pomiar spadków napięć i rozpływu prądów w powyższych układach oraz porównanie wyników pomiarów z wartościami obliczonymi.
  3. Lokalizacja uszkodzonych rezystorów na podstawie wyników pomiarów.

 2. Pomiary rezystancji cz. I:
  1. Metodą techniczną.
  2. Metodami porównawczymi.

 3. Pomiar rezystancji cz. II:
  1. Odczyt wartosci rezystancji na podstawie kodu barwnego.
  2. Za pomocą omomierza szeregowego i równoległego.
  3. Metodą mostkową.
  4. Technicznym mostkiem RLC.
  5. Omomierzem cyfrowym.
  6. Porównanie wyników pomiarów.

 4. Badanie szeregowego obwodu RLC:
  1. Pomiary spadków napięć na elementach R, L oraz R i C.
  2. Pomiary prądu.
  3. Pomiary spadków napięć na elementach R, L i C oraz pomiary prądu w funkcji częstotliwości. 
  4. Sporządzenie wykresów wskazowych napięć i trójkąta impedancji.
  5. Zaobserwowanie rezonansu napięć.
III seria cwiczeń:
 1. Pomiar pojemności:
  1. Pomiary pojemności kondensatorów połączonych równolegle, szeregowo i w sposób mieszany miernikami pojemności i mostkami RLC;
  2. Porównanie wyników pomiarów.

 2. Pomiar indukcyjności:
  1. Metodą techniczną.
  2. Multimetrem.
  3. Metodą mostkową.
  4. Zbadanie wpływu rdzenia na indukcyjność cewki.
  5. Pomiary dobroci cewek.

 3. Pomiary mocy:
  1. Czynnej, biernej i pozornej w obwodach zawierających elementy R, L i C.
  2. Obliczanie i poprawa współczynnika mocy.

 4.  Badanie równoległego obwodu z elementami RLC:
  1. Pomiary prądów płynących przez elementy R, L oraz R i C oraz spadku napięcia na tych elementach,
  2. Pomiary prądów płynących przez elementy R, L i C oraz napięcia w funkcji częstotliwości,
  3. Sporządzenie wykresów wskazowych prądów i trójkąta admitancji.
  4. Zaobserwowanie rezonansu prądów.
IV seria ćwiczeń:

 1. Obsługa oscyloskopu, podstawowe pomiary oscyloskopem:
  1. Zapoznanie się z rozmieszczeniem elementów regulacyjnychna płycie czołowej.
  2. Przygotowanie oscyloskopu do pracy.
  3. Obserwacja i pomiary napięcia stałego oraz przebiegów o różnych kształtach.
  4. Pomiary podstawowych parametrów przebiegów impulsowych.
  5. Wykorzystanie sond napięciowych.
  6. Pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych

 2. Badanie transformatora jednofazowego:
  1. Pomiary rezystancji uzwojeń.
  2. Pomiary przekładni.
  3. Stanu jałowego.
  4. Stanu zwarcia.
  5. Stanu obciążenia.

 3. Badanie diod półprzewodnikowych:
  1. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych.
  2. Wyznaczanie rezystancji statycznej i dynamicznej.
  3. Pomiar parametrów impulsowych.
  4. Badanie wpływu napięcia polaryzującego na pojemność diod.
  5. Porównanie wyników pomiarów z danymi katalogowymi.

 4.  Badanie tranzystorów:
  1. Pomiar parametrów [h].
  2. Pomiar częstotliwości granicznych.
  3. Pomiary parametrów za pomocą testerów.
  4. Wyznaczanie charakterystyk za pomocą charakterografu.
  KLASA III

I seria ćwiczeń:
 1. Badanie diod półprzewodnikowych.
 2. Badanie tranzystora bipolarnego.
 3. Badanie elementów przełączających.
  1. Wyznaczanie charakterystyk prądowo - napięciowych.
  2. Badanie podstawowych parametrów tyrystora i triaka.
  3. Badanie układów regulacji natężenia oświetlenia.

 4. Badanie niesterowanych układów prostowniczych.
  1. Obserwacja oscylogramów napięć wyjściowych prostowników jedno i dwupołówkowych z filtrem RC na wyjściu i bez filtra.
  2. Wyznaczenie zależności napięcia wyjściwego od rezystancji obciążenia.
II seria ćwiczeń:
 1. Badanie układów polaryzacji i stabilizacji punktu pracy tranzystora.
  1. Pomiar rozkładu napięć stałych i rozpływu prądów we wzmacniaczu jednostopniowym z różnymi układami polaryzacji i stabilizcji punktu pracy.
  2. Pomiary wzmacniacza z uszkodzonym tranzystorem.

 2. Badanie układów pracy tranzystora bipolarnego.
  1. Wyznaczanie charakterystyk.
  2. Pomiar szerokości pasma przenoszenia.
  3. Pomiar rezystancji wejściowej i wyjściowej.

 3. Badanie układów pracy tranzystora unipolarnego.
  1. Wyznaczanie charakterystyk.
  2. Pomiar szerokości pasma przenoszenia.
  3. Pomiar rezystancji wejściowej i wyjściowej.

 4. Badanie wzmacniacza ze sprzężeniem zwrotnym.
  1. Wyznaczenie charakterystyki dynamicznej.
  2. Pomiar zniekształceń nieliniowych.
  3. Wyznaczenie pasma przenoszenia.
  4. Pomiar impedancji wejściwej i wyjściowej.
  5. Porównanie parametrów i charakterystyk wzmacniacza bez sprzężenia i z ujemnym sprzężeniem zwrotnym.
III seria ćwiczeń:
 1. Badanie wzmacniacza mocy.
  1. Pomiar mocy.
  2. Pomiar współczynnika zawartości harmonicznych.
  3. Pomiar impedancji wejścowej i wyjściowej.
  4. Badanie wpływu obciążenia na moc wyjściową.
  5. Wyznaczenie charakterystyk mocy wyjściowej i zniekształceń nieliniowych w funkcji częstotliwości.

 2. Badanie wzmacniacza różnicowego.
  1. Wyznaczenie charakterystyk oraz pomiary podstawowych parametrów wzmacniacza.

 3. Badanie wzmacniaczy operacyjnych.
  1. Pomiar podstawowych parametrów oraz wyznaczenie charakterystyk dla:
   1. wzmacniacza nieodwracającego,
   2. wzmacniacza odwracajacego,
   3. wtórnika napięciowego
  2. Obserwacja przebiegów na wyjściu układów rózniczkujących i całkujących pobudzanych przebiegami o różnych kształtach.

 4. Badanie podstawowych parametrów bramek TTL.
  1. Wyznaczenie podstawowych parametrów oraz charakterystyk bramek wykonanych w różnych technologiach.
  2. Porównanie otrzymanych wyników z danymi katalogowymi.
IV seria ćwiczeń:

Pamiętaj

Dzisiaj jest:
Środa,
26 kwietnia 2017 r.Teraz jest:
23:32

Słońce wzejdzie o godzinie : 4.16 4.16  ·  Słońce zajdzie dzisiaj o godzinie : 18.5318.53
Dzień trwa : 13h 37min
Imieniny obchodzą :

Artemon, Klaudiusz, Klet, Marcelin, Marcelina, Maria, Marzena, Spycimir,
116 - Tyle już minęło dni od nowego roku116   ·  249 - a tyle zostało nam dni do Sylwestra249

WAKACJE
Cytaty
Szyderstwo z innych i siebie oczyszcza umysł.
Twoje dane internetowe
Serwer:

IP:  54.81.54.46
Host:  ec2-54-81-54-46.compute-1.amazonaws.com
Język: 
Protokół:  HTTP/1.0
Port:  42667

Twój komputer:

System:
Przeglądarka:
Rozdzielczość:
Wikipedia
get info from WikiPedia

Linki

· 1: Forum Eleportalu
· 2: Forum Elektroniki Praktycznej
· 3: mikrokontrolery
· 4: LM 317 kalkulator
· 5: Wydawnictwo BTC
· 6: NordElektronikPlus
· 7: SATLAND PROTOTYPE
· 8: EleNota
· 9: ElektroKsięgarnia
· 10: Elektronika Praktyczna
· 11: Księgarnia Techniczna w Krakowie
· 12: nordelektronik
· 13: Monitoring IP, LAN, WLAN, TV, SAT - DIPOL
· 14: ALLDATASHET
· 15: elektroda
· 16: CONVERTWORLD
· 17: SKAPIEC.PL


Powered by PHP-Nuke
Tworzenie strony: 0.62 sekund