Home  Join : LogIn  

Menu
 Start
 Strona główna
 Nasza szkoła
 Ankiety
 Napisz do nas
 Zarekomenduj nas
 Twoje konto
 Szukaj z Google
 Informacje
 Regulamin
 Przepisy BHP
 Kryterium oceniania
 Literatura
 Egzamin zawodowy
 Kalendarz roku szkolnego
 Ćwiczenia
 Technik elektronik
 Technik elektryk
 Monter elektronik
 Instrukcje
 Oscyloskop
 Rozrywka
 Lista przebojów
 Humor
 Filmy
 Gry
 Zagadki
 Downloads & Linki
 Pliki
 Linki
 Stats.
 Top
 Statystyki
Zegar/Kalendarz
Sprawdź czas na świecie

Wybierz miasto:
 
Kto jest Online
Aktualnie jest 1 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj
Wyszukiwarki internetowe
Google55236
Yahoo27
Msn1809
Jeeves12
Excite0
Lycos0
InfoSeek0

ĆWICZENIA DO REALIZACJI


KLASA II

Zajęcia wstępne:
 1. Zapoznanie z regulaminem pracowni.
 2. Szkolenie z zakresu BHP i przepisów przeciwpożarowych.
 3. Omówienie sposobu realizacji serii ćwiczeń i obsługi,  wykorzystywanych w tych ćwiczeniach, przyrządów pomiarowych.
 4. Omówienie sposobu opracowywania protokołów i sprawozdań z wykonanych pomiarów.
 5. Pokazy pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych.
I seria ćwiczeń:
 1. Układy regulacji natężenia prądu:
  1. Projektowanie układów regulacji natężenia prądu z wykorzystaniem rezystora suwakowego włączonego szeregowo z obciążeniem.
  2. Pomiary prądu za pomocą amperomierzy oraz uniwersalnych mierników analogowych i cyfrowych.
  3. Porównanie wyników pomiaru wykonanych za pomocą różnych przyrządów.
  4. Wyznaczanie zakresu regulacji.
  5. Wyznaczanie charakterystyki i = f(R), przy U = const.

 2. Układy regulacji napięcia:
  1. Projektowanie układów regulacji napięcia z wykorzystaniem potencjometrycznego dzielnika napięcia.
  2. Pomiary napięcia za pomocą woltomierzy oraz uniwersalnych mierników analogowych i cyfrowych.
  3. Porównanie wyników pomiarów.
  4. Wyznaczanie zakresu regulacji dla jedno- i dwustopniowego układu regulacji.
  5. Badanie wpływu rezystancji odbiornika na wartość napięcia wyjściowego potencjometru.
  6. Wyznaczanie charakterystyk potencjometrów.
II seria ćwiczeń:
 1. Badanie obwodów prądu stałego:
  1. Projektowanie układów złożonych z kilku rezystorów połączonych: szeregowo, równolegle i w sposób mieszany.
  2. Pomiar spadków napięć i rozpływu prądów w powyższych układach oraz porównanie wyników pomiarów z wartościami obliczonymi.
  3. Lokalizacja uszkodzonych rezystorów na podstawie wyników pomiarów.

 2. Pomiary rezystancji cz. I:
  1. Metodą techniczną.
  2. Metodami porównawczymi.

 3. Pomiar rezystancji cz. II:
  1. Odczyt wartosci rezystancji na podstawie kodu barwnego.
  2. Za pomocą omomierza szeregowego i równoległego.
  3. Metodą mostkową.
  4. Technicznym mostkiem RLC.
  5. Omomierzem cyfrowym.
  6. Porównanie wyników pomiarów.

 4. Badanie szeregowego obwodu RLC:
  1. Pomiary spadków napięć na elementach R, L oraz R i C.
  2. Pomiary prądu.
  3. Pomiary spadków napięć na elementach R, L i C oraz pomiary prądu w funkcji częstotliwości. 
  4. Sporządzenie wykresów wskazowych napięć i trójkąta impedancji.
  5. Zaobserwowanie rezonansu napięć.
III seria cwiczeń:
 1. Pomiar pojemności:
  1. Pomiary pojemności kondensatorów połączonych równolegle, szeregowo i w sposób mieszany miernikami pojemności i mostkami RLC;
  2. Porównanie wyników pomiarów.

 2. Pomiar indukcyjności:
  1. Metodą techniczną.
  2. Multimetrem.
  3. Metodą mostkową.
  4. Zbadanie wpływu rdzenia na indukcyjność cewki.
  5. Pomiary dobroci cewek.

 3. Pomiary mocy:
  1. Czynnej, biernej i pozornej w obwodach zawierających elementy R, L i C.
  2. Obliczanie i poprawa współczynnika mocy.

 4.  Badanie równoległego obwodu z elementami RLC:
  1. Pomiary prądów płynących przez elementy R, L oraz R i C oraz spadku napięcia na tych elementach,
  2. Pomiary prądów płynących przez elementy R, L i C oraz napięcia w funkcji częstotliwości,
  3. Sporządzenie wykresów wskazowych prądów i trójkąta admitancji.
  4. Zaobserwowanie rezonansu prądów.
IV seria ćwiczeń:

 1. Obsługa oscyloskopu, podstawowe pomiary oscyloskopem:
  1. Zapoznanie się z rozmieszczeniem elementów regulacyjnychna płycie czołowej.
  2. Przygotowanie oscyloskopu do pracy.
  3. Obserwacja i pomiary napięcia stałego oraz przebiegów o różnych kształtach.
  4. Pomiary podstawowych parametrów przebiegów impulsowych.
  5. Wykorzystanie sond napięciowych.
  6. Pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych

 2. Badanie transformatora jednofazowego:
  1. Pomiary rezystancji uzwojeń.
  2. Pomiary przekładni.
  3. Stanu jałowego.
  4. Stanu zwarcia.
  5. Stanu obciążenia.

 3. Badanie diod półprzewodnikowych:
  1. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych.
  2. Wyznaczanie rezystancji statycznej i dynamicznej.
  3. Pomiar parametrów impulsowych.
  4. Badanie wpływu napięcia polaryzującego na pojemność diod.
  5. Porównanie wyników pomiarów z danymi katalogowymi.

 4.  Badanie tranzystorów:
  1. Pomiar parametrów [h].
  2. Pomiar częstotliwości granicznych.
  3. Pomiary parametrów za pomocą testerów.
  4. Wyznaczanie charakterystyk za pomocą charakterografu.
  KLASA III

I seria ćwiczeń:
 1. Badanie diod półprzewodnikowych.
 2. Badanie tranzystora bipolarnego.
 3. Badanie elementów przełączających.
  1. Wyznaczanie charakterystyk prądowo - napięciowych.
  2. Badanie podstawowych parametrów tyrystora i triaka.
  3. Badanie układów regulacji natężenia oświetlenia.

 4. Badanie niesterowanych układów prostowniczych.
  1. Obserwacja oscylogramów napięć wyjściowych prostowników jedno i dwupołówkowych z filtrem RC na wyjściu i bez filtra.
  2. Wyznaczenie zależności napięcia wyjściwego od rezystancji obciążenia.
II seria ćwiczeń:
 1. Badanie układów polaryzacji i stabilizacji punktu pracy tranzystora.
  1. Pomiar rozkładu napięć stałych i rozpływu prądów we wzmacniaczu jednostopniowym z różnymi układami polaryzacji i stabilizcji punktu pracy.
  2. Pomiary wzmacniacza z uszkodzonym tranzystorem.

 2. Badanie układów pracy tranzystora bipolarnego.
  1. Wyznaczanie charakterystyk.
  2. Pomiar szerokości pasma przenoszenia.
  3. Pomiar rezystancji wejściowej i wyjściowej.

 3. Badanie układów pracy tranzystora unipolarnego.
  1. Wyznaczanie charakterystyk.
  2. Pomiar szerokości pasma przenoszenia.
  3. Pomiar rezystancji wejściowej i wyjściowej.

 4. Badanie wzmacniacza ze sprzężeniem zwrotnym.
  1. Wyznaczenie charakterystyki dynamicznej.
  2. Pomiar zniekształceń nieliniowych.
  3. Wyznaczenie pasma przenoszenia.
  4. Pomiar impedancji wejściwej i wyjściowej.
  5. Porównanie parametrów i charakterystyk wzmacniacza bez sprzężenia i z ujemnym sprzężeniem zwrotnym.
III seria ćwiczeń:
 1. Badanie wzmacniacza mocy.
  1. Pomiar mocy.
  2. Pomiar współczynnika zawartości harmonicznych.
  3. Pomiar impedancji wejścowej i wyjściowej.
  4. Badanie wpływu obciążenia na moc wyjściową.
  5. Wyznaczenie charakterystyk mocy wyjściowej i zniekształceń nieliniowych w funkcji częstotliwości.

 2. Badanie wzmacniacza różnicowego.
  1. Wyznaczenie charakterystyk oraz pomiary podstawowych parametrów wzmacniacza.

 3. Badanie wzmacniaczy operacyjnych.
  1. Pomiar podstawowych parametrów oraz wyznaczenie charakterystyk dla:
   1. wzmacniacza nieodwracającego,
   2. wzmacniacza odwracajacego,
   3. wtórnika napięciowego
  2. Obserwacja przebiegów na wyjściu układów rózniczkujących i całkujących pobudzanych przebiegami o różnych kształtach.

 4. Badanie podstawowych parametrów bramek TTL.
  1. Wyznaczenie podstawowych parametrów oraz charakterystyk bramek wykonanych w różnych technologiach.
  2. Porównanie otrzymanych wyników z danymi katalogowymi.
IV seria ćwiczeń:

Pamiętaj

Dzisiaj jest:
Środa,
16 kwietnia 2014 r.Teraz jest:
18:40

Słońce wzejdzie o godzinie : 4.37 4.37  ·  Słońce zajdzie dzisiaj o godzinie : 18.3518.35
Dzień trwa : 13h 58min
Imieniny obchodzą :

Benedykt, Bernadetta, Cecyl, Cecylian, Charyzjusz, Erwin, Erwina, Julia, Ksenia, Lambert, Lamberta, Nikita, Nosis?aw, Patrycy, Urban,
106 - Tyle już minęło dni od nowego roku106   ·  259 - a tyle zostało nam dni do Sylwestra259

WAKACJE
Cytaty
Nikt nie urodził sie na swiat bez płaczu, nikt nie pyta człowieka, czy chce wejść, nikt nie pyta, czy chce wyjść.
Twoje dane internetowe
Serwer:

IP:  54.197.87.25
Host:  ec2-54-197-87-25.compute-1.amazonaws.com
Język:  en-us,en-gb,en;q=0.7,*;q=0.3
Protokół:  HTTP/1.0
Port:  43566

Twój komputer:

System:
Przeglądarka:
Rozdzielczość:
Wikipedia
get info from WikiPedia

Linki

· 1: Forum Eleportalu
· 2: Forum Elektroniki Praktycznej
· 3: mikrokontrolery
· 4: LM 317 kalkulator
· 5: Wydawnictwo BTC
· 6: NordElektronikPlus
· 7: SATLAND PROTOTYPE
· 8: ElektroKsięgarnia
· 9: Elektronika Praktyczna
· 10: EleNota
· 11: Księgarnia Techniczna w Krakowie
· 12: nordelektronik
· 13: Monitoring IP, LAN, WLAN, TV, SAT - DIPOL
· 14: ALLDATASHET
· 15: elektroda
· 16: CONVERTWORLD
· 17: SKAPIEC.PL


Powered by PHP-Nuke
Tworzenie strony: 0.42 sekund